ધી વિશ્વકર્મા મેવાડા કો. ઓપ. ક્રેડીટ સોસાયટી લી.:: ઉદઘાટન સમારંભ::
Warning: Illegal string offset 'custom_subtext' in /home/hareshmevada/mevadasuthar.com/wp-content/themes/wppolitico/functions.php on line 226

Home  »  News & Events  »  ધી વિશ્વકર્મા મેવાડા કો. ઓપ. ક્રેડીટ સોસાયટી લી.:: ઉદઘાટન સમારંભ::
Jan 15, 2016 Comments Off on ધી વિશ્વકર્મા મેવાડા કો. ઓપ. ક્રેડીટ સોસાયટી લી.:: ઉદઘાટન સમારંભ:: kanuprasad

સભાસદ ભાઈઓ.
ધી વિશ્વકર્મા મેવાડા કો. ઓપ. ક્રેડીટ સોસાયટી લી. ના યોજેલ ઉદઘાટન સમારંભમાં હાજરી આપી પ્રસંગની શોભા વધારવા આપને હાર્દિક આમંત્રણ પાઠવવામાં આવે છે.
તારીખ : ૨૪-૦૧-૨૦૧૬ ને રવિવાર
સમય : સવારે ૧૦-૦૦ થી ૧૨ કલાક
સ્થળ : શ્રી વિશ્વકર્મા મેવાડા ટ્રસ્ટ સંચાલિત કે.આર.મીસ્ત્રી છાત્રાલય, કોમર્સ કોલેજ છ રસ્તા કોર્નર, નવરંગપુરા,અમદાવાદ ૩૮૦ ૦૦૮
ઉદઘાટક : શ્રી જયંતીભાઈ આર. મેવાડા.
આપણી ઉપસ્થિતિની અપેક્ષા સહ
ચેરમેન, મેનેજીંગ ડિરેક્ટર તથા સર્વે ડિરેક્ટર્સ