Contact us

શ્રી વિશ્વકર્મા મેવાડા સુથાર સમાજ – ગુજરાત
પ્રમુખશ્રી/ મંત્રીશ્રી

શ્રી બાબુલાલ દુર્લભરામ મેવાડા (મંત્રી)

Phone: +91 942 632 381

એ-૬૪, વાનદેવિ બંગલો, સ્મૃતિ મદિંર, ઘોડાસર અમદાવાદ- ૩૮૦૦૫૦.

શ્રી જયંતીભાઈ આર.મેવાડા (પ્રમુખ)

Phone: +91 982 504 7974

ઇમેલ:  ambaji.mevada@gmail.com

૧૯-આર્યાવર્ત બગ્લોઝ, વિભાગ-૨, ઔડા ગાર્ડન સામે,
પ્રહલાદનગર, વેજલપુર, અમદાવાદ – ૩૮૦૦૫૧

અંબાજી દાંતા રોડ, જીલ્લો – બનાસકાંઠા, મુ. અંબાજી – ૩૮૫૧૧૦.

Phone: +91 2749 298298

વેબ સાઇટ: www.mevadasuthar.com  |  ઇમેલ: info@mevadasuthar.com